BF Test

WordPress üzerinde BF eklentisi, ısrarla isteyiniz.

++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.
>,[>,]<[.<]
+++++++++++>+>>>>++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++>++++++++++++++++++++++++++++++++<<<<<<[>[>>>>>>+>+<<<<<<<-]>>>>>>>[<<<<<<<+>>>>>>>-]<[>++++++++++[-<-[>>+>+<<<-]>>>[<<<+>>>-]+<[>[-]<[-]]>[<<[>>>+<<<-]>>[-]]<<]>>>[>>+>+<<<-]>>>[<<<+>>>-]+<[>[-]<[-]]>[<<+>>[-]]<<<<<<<]>>>>>[++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.[-]]++++++++++<[->-<]>++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.[-]<<<<<<<<<<<<[>>>+>+<<<<-]>>>>[<<<<+>>>>-]<-[>>.>.<<<[-]]<<[>>+>+<<<-]>>>[<<<+>>>-]<<[<+>-]>[<+>-]<<<-]