BF Üzerinde GUI geliştirme!

Brainfuck için yazdığım bir eklentiyi kendi js compiler’ıma taşıdım. Bazı özel memoryleri system call gibi kullanarak grafiksel bir şeyler yapabiliyorsunuz. Örneğin hello world.

@gui@
>++++++>>+>->->>>>>>+>+++>+++++++>>>++>>++++>>>+>>>>++>++>++>>>>+>>>>++>++>>++++>>>+>++>>>>++>++>>>>+>>>>++++>++>>>++>>++>>++++>>>+>>>>++>++>+>>>>+>+++>>>>+>>>>++>++>>++++>>>++>++>>>>+>++>>>>++>++>>>>+>>>++>>++>>>>++++>+>++++>>>>++>++>>>>++>>++++>>>++>>>++>>++>>>>++++>+>>++++++>++++++++++++++++>>++>>++++>>>++>+>>>>++>>>>++>++>>++>>>++>+>>>>++>>>>++++>+>++>>>>++>++>>>>++>>++++>>>++>>>++>>++>>>>++++>+>++++>>>>++>>++++>>>+>>>>++++>++>++>>>>++>>++>>>++>>>++>>+>+>>>>++>>+>>>++>+>>>>++>>+>>>+>++++>>>>++>>>++>>++>>>>++++>+>++>>>>+>++>>>>++>++>>>>++>>++++>>>++>>>++>>++>>>>++++>++>>>>><<<<<[<<<<<]>>>>>[[-<+>]<<<<<[<<<<<]<<<<<<[-]>>>>>>>>>>>[>>>>>]<-[[-]><<<<<[<<<<<]<<<<<<[-]+>>>>>>>>>>>[>>>>>]<]>>[-<<<<<<[<<<<<]<<<<<++++++++++>>>>>>>>>>[>>>>>]>]>[-<<<<<<<[<<<<<]<<<<++++++++++>>>>>>>>>[>>>>>]>>]>[-<<<<<<<<[<<<<<]<<<<<---------->>>>>>>>>>[>>>>>]>>>]>[-<<<<<<<<<[<<<<<]<<<<---------->>>>>>>>>[>>>>>]>>>>]<<<<+>>>>>].

BF Test

WordPress üzerinde BF eklentisi, ısrarla isteyiniz.

++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.
>,[>,]<[.<]
+++++++++++>+>>>>++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++>++++++++++++++++++++++++++++++++<<<<<<[>[>>>>>>+>+<<<<<<<-]>>>>>>>[<<<<<<<+>>>>>>>-]<[>++++++++++[-<-[>>+>+<<<-]>>>[<<<+>>>-]+<[>[-]<[-]]>[<<[>>>+<<<-]>>[-]]<<]>>>[>>+>+<<<-]>>>[<<<+>>>-]+<[>[-]<[-]]>[<<+>>[-]]<<<<<<<]>>>>>[++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.[-]]++++++++++<[->-<]>++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.[-]<<<<<<<<<<<<[>>>+>+<<<<-]>>>>[<<<<+>>>>-]<-[>>.>.<<<[-]]<<[>>+>+<<<-]>>>[<<<+>>>-]<<[<+>-]>[<+>-]<<<-]